Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 16 2013

blackswannn
9124 1dd4
Reposted byanielewska9aguchaduzazetwersjakieszonkowaborntomunch96PannaPandaSoSweetcaataleyainvisibile
blackswannn
Czekając na wspaniały wieczór z przyjaciółmi .
Wtedy omijają nas wszystkie niechciane myśli.
Także byle do wieczoru.
STO LAT ! :D
blackswannn
9086 d43a
Reposted byintolerablecherrybooombexistentialhappykokeshiJagodowa7arabusScanelkamonimichpikkumyyberrydragonMrrrukdangeldotyk-dzwiekuinspirationsRozaamodalnauska12115impuissantfrx
blackswannn
Tylko człowiek , który kochał umiera jak człowiek .
Reposted byzawieruchaoutofmyheadnielubiecieniewartozyctylkodlasiebieoutkapaagta13caataleyawelfareesperanikaaaablaxkseoul
blackswannn
9060 44b1
Reposted bybeginagainlegendarystrawberrryhappykokeshiScanelkazzuuoolornaasercenieszluga
blackswannn
GDY MÓWISZ PRAWDĘ NIE MUSISZ SOBIE NICZEGO PRZYPOMINAĆ !
Reposted byintolerable intolerable
blackswannn
Najlepszą wagą do ważenia przyjaźni jest nieszczęście .

February 15 2013

blackswannn
1835 1363
blackswannn

Wszys­cy mężczyźni są ta­cy sa­mi, mają tyl­ko różne twarze, żeby można było ich rozpoznać. 

— Marilyn Monroe
Reposted bylobusspaasiak
blackswannn
1796 6495
blackswannn

Le­piej być nie­szczęśliwą sa­mot­nie, niż nie­szczęśliwą z kimś innym. 

— Marilyn Monroe
Reposted byvocalna vocalna
blackswannn
1788 d210 500
blackswannn
1747 aac1 500
Reposted bycaataleyaelinelamaarttacaataleyapouler
blackswannn

Ko­bieta łat­wiej przyz­na, że nie ma rac­ji, gdy ma rację, niż gdy jej nie ma. 

— Marilyn Monroe
Reposted byhash hash
blackswannn
Zapalić papierosa z zawartością szczęścia zamiast nikotyny .
blackswannn
1700 72ee

February 10 2013

blackswannn
czasami nie ogarniam tego wszystkiego. Zastanawiam się nad tym czy to ludzie z mojego otoczenia się zmienili czy to ja dopiero dostrzegłam ich odmienność.
blackswannn
Ludzie nie zmieniają się bez powodu. Zmieniają się pod wpływem pewnych zdarzeń i osób.
Reposted bynamifinchschokoladehimmelsysiaiambetterthanyousupposedtobeautunnohaba

February 07 2013

blackswannn
blackswannn
Są takie osoby, które tak po prostu wprawiają nas w złość. Sam ich widok sprawia, że w środku aż się gotuje... Najgorsze jest wtedy gdy musimy patrzeć na nie na co dzień. Koszmar. 
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl